Waarom is het zo belangrijk om een goede overlijdensrisicoverzekering af te sluiten in de toekomst? Bekijk hier een aantal redenen!

Een levensverzekering keert een overeengekomen bedrag uit dat in het algemeen wordt aangeduid als het bedrag dat onder bepaalde omstandigheden is verzekerd. Het verzekerde bedrag in een levensverzekering is bedoeld om tegemoet te komen aan uw financiële behoeften en aan de behoeften van uw nabestaanden in geval van overlijden of arbeidsongeschiktheid. Een levensverzekering biedt dus financiële dekking of bescherming tegen deze risico’s.

Levensverzekering: Algemene begrippen

Verzekering is een risicospreidingsmiddel. In principe bundelt de verzekeraar of de verzekeringsmaatschappij de premies die door al zijn klanten worden betaald. Theoretisch gezien is de pool van premies een antwoord op de verliezen van elke verzekerde. Meer weten? Bekijk dan alle informatie over een overlijdensrisicoverzekering op verzekering-winkel.com

Een ORV helpt je om rond te komen als je partner overlijdt

Een levensverzekering is een contract waarbij de ene partij een persoon verzekert tegen verlies door het overlijden van een andere partij. Een levensverzekering is een contract waarbij de verzekeraar (de verzekeringsmaatschappij) zich voor een bepaald bedrag verbindt tot het betalen van een bepaald bedrag als een ander overlijdt binnen de door de polis bepaalde termijn. De uitkering van het verzekeringsgeld hangt af van het verlies van het leven en in bredere zin omvat de levensverzekering ook de ongevallenverzekering, aangezien het leven onder beide contracten is verzekerd.

Daarom is het levensverzekeringscontract tussen de verzekeringnemer (de verzekerde) en de levensverzekeringsmaatschappij (de verzekeraar). In ruil voor deze bescherming of dekking betaalt de verzekeringnemer een premie voor een overeengekomen periode, afhankelijk van het soort polis dat hij heeft afgesloten.

  • In dezelfde geest is het belangrijk op te merken dat de levensverzekering een gewaardeerde polis is. Dit betekent dat het geen schadevergoedingscontract is. Het belang van de verzekerde in het leven van een andere persoon is over het algemeen niet vatbaar voor een exacte waardebepaling.
  • Er kan eenvoudigweg geen prijskaartje aan het leven van een persoon worden gehangen. De hoogte van de schadevergoeding is dus wat er ook in de polis is vastgelegd.
  • Het belang van een verzekerde wordt echter wel vatbaar voor een exacte geldwaarde als het gaat om een schuldeiser die het leven van een schuldenaar verzekert. In dit specifieke scenario is het belang van de verzekerde schuldeiser meetbaar omdat het gebaseerd is op de waarde van de schuld.

Levensverzekeringspolissen

Over het algemeen worden levensverzekeringspolissen vaak op de markt gebracht om tegemoet te komen aan pensioenplanning, spaar- en beleggingsdoeleinden, met uitzondering van de hierboven genoemde. Zo kan een lijfrente bijvoorbeeld heel goed een inkomen opleveren tijdens uw pensioenjaren.

  1. Levens- en kapitaaldeelnemende polissen of beleggingsgerelateerde plannen (ILP’s) in levensverzekeringen bundelen een spaar- en beleggingsaspect samen met verzekeringsbescherming.
  2. Voor hetzelfde bedrag aan verzekeringsdekking zullen de premies u dus meer kosten dan de aanschaf van een zuiver verzekeringsproduct zoals een termijnverzekering.

Wat zijn de voordelen van een overlijdensrisicoverzekering in Nederland?

Het voordeel van deze gebundelde producten is dat ze de neiging hebben om in de loop van de tijd contant geld op te bouwen en dat ze uiteindelijk worden uitbetaald zodra de polis afloopt. Als uw overlijdensuitkering dus gekoppeld is aan de waarde van het geld, dan wordt dit laatste uitgekeerd zodra de verzekerde overlijdt. Met een termijnverzekering kan echter geen contante waarde worden opgebouwd.

In welke landen worden er veel overlijdensrisicoverzekeringen afgesloten?

In de meeste landen is het gebruikelijk om gebundelde producten als spaarproduct op de markt te brengen. Dit is een uniek facet van de moderne verzekeringspraktijk waarbij een deel van de door de verzekerde betaalde premies wordt belegd om cashwaarden op te bouwen. Het nadeel van deze praktijk is echter dat de belegde premies aan beleggingsrisico’s worden onderworpen en dat, in tegenstelling tot spaardeposito’s, de gegarandeerde contante waarde minder kan zijn dan het totale bedrag van de betaalde premies.